My Quality Wound Care 11 sessies

Walter en Erwin, Wondkompas dompelen ons in 11 sessies onder in hun praktische kennis rond wondzorg,  die wetenschappelijk onderbouwd is.  Ze maken de sessies boeiend door hun casuïstiek die steeds aan bod komt en hun jarenlange ervaring die ze delen.  De vormingen gaan door via Teams, van 14 tot 16 uur, we vragen om de camera aan te zetten, zodat het een interactieve namiddag kan worden.

Inschrijven kan via deze website, je bent onmiddellijk ingeschreven voor alle sessies.

De sessie zijn exclusief voor Cario-leden.

21/02/2022

Basisles

22/02/2022

Formularium

7/03/2022

Decubitus

8/03/2022

Infecties en Biofilms in de WZ

15/03/2022

Diabetische voet

21/03/2022

Beenulcera

28/03/2022

MASD (Vochtletsels)

22/04/2022

Negatieve druk therapie

6/05/2022

Skin Tears

9/05/2022

Casuistiek

28/06/2022

Stomazorg

Info & inschrijven

Nomenclatuur : Basis, verpleegdossier, Katz-schaal en voorschriften

Drie namiddagsessie vol nomenclatuur.  Een must voor iedere verpleegkundige/zorgkundige die in de thuisverpleging werkt.

28/2/2022 Verpleegdossiers

21/4/2022 Nomenclatuur Basis

28/4/2022 Katz-schaal, Voorschriften: richtlijnen

De vormingen worden gegeven via Teams, telkens van 14-16 uur.

Inschrijven kan via deze website, je bent onmiddellijk ingeschreven voor de 3 sessies.

Exclusief voor Cario-leden.

Info & inschrijven

My Quality Verpleegtechnische Verstrekkingen Blaaskatheters

Een suprapubische katheter is een katheter dat via een incisie via de buikwand, in de blaas wordt ingebracht. Er zijn verschillende redenen waarom een suprapubische katheter kan geplaatst worden: ▪ bij prostaatvergroting waardoor het niet altijd mogelijk om een transurethrale katheter in te brengen. ▪ bij patiënten die gedurende langere tijd een transurethrale katheter hebben en irritatie krijgen in de plasbuis. ▪ bij recidiverende urineweginfecties. ▪ comfort De sonde wordt door een arts geplaatst. Via de buikwand (supra pubisch) wordt met behulp van een geleider de katheter rechtstreeks in de blaas gebracht. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving en de hele procedure duurt ongeveer 30 minuten. De zorg en de vervanging van deze sonde met ballon is een Specifiek Verpleegkundige Technische Verstrekking en vereist nauwgezette kennis en kunde van de verpleegkundige.

Programma:

Indicaties en contra indicaties. ▪ Complicaties. ▪ Het plaatsen van de sonde. ▪ De observaties van een patiënt met een suprapubische sonde. ▪ Het spoelen en het vervangen van de sonde met ballon: waarom en hoe. ▪ Zorg van de huid rondom de insteekplaats. ▪ Blaas management bij patiënten met een suprapubische sonde (hematurie, krampen, …).

16/05/2022  14-16 uur

Via Teams

Graag vooraf inschrijven via deze website.  Exclusief voor Cario-leden

 

Info & inschrijven

My Quality Verpleegtechnische Verstrekkingen Katheterzorg

De keuze van het plaatsen van perifere of centrale veneuze katheter zal afhangen van de plaatsingsmogelijkheid van de katheter, de tijdsduur van de therapie, de type behandeling en de samenstelling van de toe te dienen vloeistof. Intraveneuze therapie en katheterzorg kan een complexe aangelegenheid zijn die niet risicoloos is. De toediening moet veilig gebeuren. De zorg voor de intraveneuze katheter is een Specifiek Verpleegkundige Technische Verstrekking en vereist nauwgezette kennis en kunde van de verpleegkundige.

Programma

De verschillende IV toegangswegen: ▪ Perifere katheters:  kort perifeer  midline katheter ▪ Centrale katheters:  niet getunnelde: CVC en PICK  getunnelde katheter  implanteerbare poorten ▪ Indicaties, contra indicaties en complicaties ▪ Voor- en nadelen van de soorten ▪ Bloedafnames en bolusinjecties ▪ Onderhoud van een poortkatheter ▪ Afkoppelen van chemotherapie ▪ Aandachtspunten/FAQ’s ▪ Productinfo 

Via Teams

23/05/2022 van 14-16 uur

Inschrijven via deze website.

Exclusief voor Cario-leden

Info & inschrijven

My Quality Verpleegtechnische Verstrekkingen Parenterale voeding, Percutane gastrostomie, Intrathecale katheters

Programma

PEG-sonde

Het plaatsen van de PEG-sonde: PUSH en PULL techniek. ▪ Indicaties en complicaties. ▪ Het spoelen en het dompelen van de sonde: waarom en hoe. ▪ Vervangen van een PEG-sonde met ballon. ▪ Zorg van de huid rondom de insteekplaats met casus bespreking.

Parenterale voeding

Wat wordt verstaan onder TPN? ▪ Doel ▪ Toegangswegen ▪ Soorten TPN ▪ Mogelijke complicaties ▪ Het klaarmaken en purgeren van een TPN-zak. ▪ Het af- en aankoppelen van TPN op een centrale katheter. ▪ Nazorg

Intrathecale katheters

Het beknopt bijbrengen van de anatomie van de hersenvlies structuren. ▪ De epidurale pijnbehandeling ▪ De intrathecale pijnbehandeling en het plaatsen van een pijnpomp. ▪ Mogelijke nevenwerkingen en complicaties. ▪ Observaties van de pijn en insteekplaats

Via Teams

30/05/2022 van 14 u tot 16 uur

Exclusief voor Cario-leden

Info & inschrijven