Opvolging en toezicht bij patiƫnten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts

27/10/2020

Deze zorg bestaat uit:

 • gerichte observatie van parameters (temperatuur, spierpijn, respiratoir, RR, enz.)
 • begeleiden van de patiënt bij preventieve maatregelen: gebruik van beschermingsmaterialen, quarantainemaatregelen, enz.
 • begeleiding bij zuurstoftoediening (indien dat het geval is).

Een arts moet de zorg voorschrijven. In dringende gevallen kan dit een mondeling geformuleerd medisch voorschrift zijn, met schriftelijke bevestiging van de arts binnen de 6 maanden na de start van de zorg.

De patiënten moeten zich altijd in een COVID-19 gerelateerde situatie bevinden die verpleegkundige zorg vereist. Het kan gaan om patiënten:

HOE HET VERPLEEGKUNDIG DOSSIER INVULLEN?

U moet:

 • de COVID-19 gerelateerde problematiek documenteren in het verpleegdossier van de patiënt met onder meer de inhoud van het voorschrift 
 • die documentatie op eenvoudige vraag voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds  van de patiënt of aan de bevoegde controlediensten.
 • minimum éénmaal per week rapporteren aan de behandelende arts. Dit kan in een patiëntenbespreking, telefonisch of elektronisch. De neerslag van die rapportering moet u in het verpleegdossier opnemen.

WELKE PRINCIPES MOET U RESPECTEREN OM DE VERSTREKKING ‘OPVOLGING EN TOEZICHT’ TE KUNNEN AANREKENEN?

 • U mag deze zorg slechts eenmaal per verzorgingsdag attesteren,  als u minstens 1 bezoek aan de patiënt hebt afgelegd tijdens die dag. Hierbij mag u ook eenmaal per dag een basisverstrekking aanrekenen.
 • U mag deze zorg op dezelfde dag WEL cumuleren met:
  • specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen
  • de pseudocode 418913 voor verstrekkingen bij de rechthebbende thuis of in zijn verblijfplaats in welbepaalde landelijk gelegen gemeenten.
 • U mag deze zorg op dezelfde dag NIET cumuleren met:
  • een zorgforfait A, B, C, PA, PB, PC of PP
  • andere technische verpleegkundige verstrekkingen 
  • verpleegkundige verstrekkingen verleend in het kader van een schakelzorgcentrum.
 • Enkel de volgende zorgverleners mogen deze zorg verlenen en aanrekenen: een gegradueerde verpleegkundige of gelijkgestelde, een vroedvrouw of een verpleegkundige met brevet.
 • Er is geen persoonlijk aandeel (remgeld).
 • U mag geen supplementen aan uw patiënten vragen.
 • De pseudocodes zijn meegenomen in de berekening van het dagplafond.

 Waar zijn de maatregelen van toepassing?

 U kan de nieuwe pseudocodes aanrekenen in:

 • de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende tijdens de week, het weekeind of op een feestdag
 • een hersteloord 
 • een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden.

Bedrag: 13.98 EUR Weekend: 21.37 EUR

U kan de nieuwe pseudocodes niet aanrekenen in een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden.

Dit zijn uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen.  Ze zijn van toepassing vanaf 1 maart 2020.

 • De andere maatregel “ Opvolging en toezicht bij patiënten met een COVID-19-gerelateerde problematiek in de thuissituatie, gediagnosticeerd door een arts” blijft geldig tot nader order.
 • Vanaf 1 september 2020 kunnen thuisverpleegkundigen, net als andere zorgverleners, een financiële tegemoetkoming per fysiek contact ontvangen.  De vorige maatregel maatregel “ Verhoging van het honorarium en de terugbetaling voor bezoeken van een thuisverpleegkundige”  is stopgezet op 31 augustus 2020.
De praktische uitvoering van de financiële tegemoetkoming per fysiek contact is op dit ogenblik nog niet helemaal duidelijk, we informeren u verder.
 
Bron: https://www.riziv.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Maak een afspraak

Vul je gegevens in en wij nemen met u contact op. Zo kunnen we opzoek gaan naar een geschikt moment  om af te spreken om al je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons