COVID-19 Richtlijnen Thuisverpleging

16/03/2020

Richtlijnen thuisverpleging COVID-19 (coronavirus)

Recentelijk heeft de overheid richtlijnen uitgevaardigd voor de thuisverpleging.
Met deze nieuwsbrief wensen we je hiervan op de hoogte brengen via onderstaande links.

 

Links met richtlijnen voor de thuisverpleegkundigen

Vooreerst zijn er de richtlijnen van de federale overheid via Sciensano (vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV))
Hier is een specifieke richtlijn uitgevaardigd voor thuisverpleging:
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_nurses_NL.pdf

Ter info: Vlaanderen heeft ook een richtlijn, maar deze is meer algemeen, gezien deze gericht is naar de thuiszorg (dus ook gezins-en bejaardenhulp)
Het is dus ook van belang om hier kennis van te nemen!
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/COVID-19_Maatregelen-thuiszorg_200310.pdf
In het kort:
 • Respecteer rigoureus de hygiënemaatregelen: handen wassen, afstand houden (indien mogelijk), handschoenen gebruiken en beschermingsschort (zie webiste Sciensano)
   
 • Prioriteer in de zorg
   
 • Stel niet noodzakelijke zorg uit
   
 • Plan de zorg aan (vermoedelijk) besmette personen als laatste op de dagplanning
   
 • Laat zo veel als mogelijk dezelfde verpleegkundige/zorgkundige langsgaan bij de patiënt
   
 • Maak afspraken met familie en mantelzorgers om contactmomenten zoveel mogelijk in te perken
   
 • Maak op voorhand onder collega's afspraken welke patiënten prioritair dienen verzorgd te worden
   
 • Maak desgevallend nu op voorhand afspraken met collega's in de buurt om bij grote uitval van verpleegkundigen de continuïteit van de verzorgingen te kunnen garanderen!  
TIP: Gezien er geen mondmaskers meer ter beschikking zijn, moeten we creatief zijn. Je kan er zelf maken (uit stof of uit cellulose), hetgeen men in sommige ziekenhuizen doet. Eventueel zou je stofmaskers kunnen aanschaffen die te koop zijn in doe-het-zelf zaken - en dit in afwachting tot België opnieuw bevoorraad is van het nodige disposable materiaal.

Maak een afspraak

Vul je gegevens in en wij nemen met u contact op. Zo kunnen we opzoek gaan naar een geschikt moment  om af te spreken om al je vragen te beantwoorden.

Contacteer ons