kaartlezer.jpg

Inlezen e-ID patiënt bij elk bezoek vanaf 01/10/2017

Voor ieder bezoek dat je aanrekent, moet je kunnen aan tonen dat je bij de patiënt was. Dit doe je door tijdens het bezoek de e-ID kaart in te lezen in jouw verpleegkundige software. Bij ieder bezoek en ieder inlezing wordt een time-stamp, die automatis

Meer lezen
medicatie.jpg

RICHTLIJNEN IVM HET PLETTEN VAN MEDICATIE:

Toedienen van medicatie is een B2-handeling en mag dus maar uitgevoerd worden met een voorschrift van een arts. Zorg dus steeds zeer goed dat de wijze van toediening duidelijk genoteerd staat, dus al of niet pletten of eventueel via sonde toedienen.

Meer lezen
spuit_shutterstock_107822216.jpg

VERLENGING PERIODE VERWERKING RECTIFICATIES

Elke uitgevoerde verzorging kan geattesteerd worden tot 2 jaar na datum van uitvoering bij de desbetreffende mutualiteit. Deze periode kan eventueel verlengd worden na aanvraag en goedkeuring. (=stuiting van verjaring)

Meer lezen
Maaltijden_iStock_000026573045XSmall.jpg

De zorgkundige binnen een verpleegpraktijk

De zorgkundige mag taken uitvoeren in de thuissituatie onder toezicht van een verpleegkundige die de continuïteit en de kwaliteit verzekert. Er moet dagelijks gerapporteerd worden en op regelmatige basis overleg gepland worden tussen beiden.

Meer lezen